Algemene Inligting

Afhaal van Kleuters en Veiligheid

U moet a.s.b. telefonies vir ‘n eenmalige afhaal of skriftelik (vir meer as eenmalige afhaal) deur ‘n ander persoon buiten die ouers vir die skool gee.

Samewerking

Ons skool steun swaar op ouer teenwoordigheid en betrokkenheid by funksies wat aangebied word deur die skool.

Buite Kurikulêre Aktiwiteite

Buite aktiwiteite word by die skool aangebied en is vir u eie rekening. Meer inligting of kontakbesonderhede van die aanbieders is op die D6 nuusbrief.

Spoed

Geen spoedvrate op die Klein Hoewe terrein. Die spoed limiet is 20 km per uur.

Na-Ure

‘n Klasonderwyseres kan nie na ure of oor naweke gekontak of gesms word vir inligting nie. Kontak ons gerus in skoolure.

D6 kommunikeerder

Wees vooraf ingelik van gebeure by Klein Hoewe op die D6 Kommunikeerder. Inligting oor opkomende datums, gebeure en aanbiedings. Instrukies is tekry in die kantoor.

Korrespondensie

Volledige, noukeure, opdatum en netjiese ingevulde korrespondensie. Ons kry gereeld besoeke vanaf verskillende rade en departemente. Ons is trots op die kantoor se korrespondensie sisteem.

Ongelukkig en Ontevrede?

Indien u ons bewus maak dat u ‘n saak nie verstaan nie, of dat u nie tevrede is met ‘n deel in die program nie, is u meer as welkom om dit direk aan die eienaar te noem. Geen ander ouer/s kan ‘n probleem oplos nie, dus, bespreek dit met die mense wat wel iets onmiddelik daaraan kan doen. Dit help ons om altyd in “tip-top” shape te wees. Ons duld nie “skinder of ongelukkigheid – uitruiling tussen ouers” by die hekkie nie.

Klein Hoewe is ‘n Droom wat bewaarheid is, asook ‘n gebed wat beantwoord is

Ons sê elke dag dankie aan ons Hemelse Vader vir die groot wonderwerk Klein Hoewe! Ons leer ons maats om ook dankie te sê aan ons Hemelse Vader vir die groot wonderwerk! Ons leer ons maats om ook dankie te sê vir hulle Hemelse Pappa. Ons leer maats bid! En leer hulle van die Groot prys wat vir ons betaal is deur Jesus Christus. Ons verwag dat ouers asb dieselfde passie vir hierdie waarheid by die huis sal aankweek en vas messel.