Klein Hoewe se Registrasie, Affeliasies en Kwalifikasies

  1. Klein Hoewe Kleuterskool is ‘n geregistreerde BK vanaf 2009 BK nr 2009/225653/23
  2. Klein Hoewe Kleuterskool het die status van CUM skool bereik in 2010
  3. Klein Hoewe Kleuterskool is ‘n goedgekeurde kleuterskool deur die Rustenburgse Munisipaliteit (gesondheid en veiligheid)
  4. Die perseel is goedgekeur vir die onderwys sektor.
  5. Department: Social Development Woman, Children and People with Disabilities North West Provincial Government – Reference no: 3/2/2/340
  6. Klein Hoewe Kleuterskool se visie word ondersteun deur die ROCLA raad (Olifantsnek pad)
  7. Klein Hoewe Kleuterskool is ‘n lid en ‘n geaffileërde van die V.V.O.S (vereniging vir voorskoolse onderwys en sorg.
  8. Alle onderwyseresse en personeel het die Noodhulp kursus suksesvol voltooi – aangebied deur Netcare 911
  9. Klein Hoewe neem deel aan die jaarlikse onderwys opskerp seminare wat 2 keer per jaar aangebied word deur die V.V.O.S
  10. Onderwysers se kwalifikasie is op teen die klasmuur.
Leerprogram: Early Childhood Development – Alles in een
Evaluerings:

NCS dokument sowel as die ontwikkelingfases boek wat voorgeskryf is deur Ansie Theron - Arbeidsterapeut

Onderwys emosionele Bystand: Dr. Elfriede Krause
Geregistreerde beradern en Health Care spesialis
Kleutersake en trauma bystand:

Ds Dawie de Koker – Agapè Gemeente
Louise Aucamp (RAPHA) training instituut
Rustenburg Kindersorg
S.A.V.F
Charlene Schoeman en Dr. Sheehan Grant (Pastoor)- Kinderberading en Spel “speel” terapie

Skoolgebou en gebedsgroep leier: Arie Benade (Christeliek Berader)
Intersessors:

Dr Sheehan en Lenie Grant, Leon en Marina Putter

Skool se besigheids bestuur uitkyk: Paul en Charlene Schoeman
Skool begroting en finansiele instansie:

Jannie O’Niell Rekenmeesters
014 594 0595
jannieoniell@mweb.co.za