Missie

Om kinders te help ontwikkel om GELILLOGE, selfstandige, leergierige kinders te kan wees.

Om die maksimum spasie en ontwikkeling geleenthede daar te stel vir elke kind. Om die beste diens te lewer vir ouers sowel as maats. Om die waarde van lewe vir elke kind te leer, sodat menswaardigheid en ‘n positiewe selfbeeld in die raamwerk van Christeliek lewens kan ontwikkel.

Visie

Om elke kind in ons skool na die wil van Jesus Christus die Suen van God op te lei en te ontwikkel in sy/haar gees, siel, liggaam en denke. Om kinder te help om die beste ontwikkelde grootmens te word na God se harsbegeerte. Om die kind met die maksimum kennis te bemagtig sonder om hulle van pret in die leerporses te ontneem. Om elke kind die geleentheid en grondlegging te bied om eeeeeendag, te kan kies om die mees suksesvolste “grootmens” te wees.