Inskrywingsfooi Skoolfonds

Inskrywingsfooi vir nuwe maats: R700
Inskrywingsfooi bestaande maats: R500

Skoolfonds

Voldag - per maand vir 12 Maande: R1650
Halfdag - per maand vir 12 Maande: R1500

Skoolfonds kan deur u eie diskressie oor ‘n korter tydperk klaar betaal.

Dag tarief (Kuier maats): R100 per dag

Dag tarief (boeties/sussies van bestaande Klein Hoewe maats): R120 per dag
R80 per dag – na inskrywing (middel van die maand inskrywing) – Dag tarief tot einde van die maand.

Geen ekstra fooie sal gehef word vir skryfbehoeftes/maandelikse benodighede nie.